Frikomport

Har din virksomhet behov for å forenkle arbeidet med påmeldinger, administrasjon og oppfølging av kurs og arrangementer?

frikomport logoFriKomPort er i dag i bruk i over 70 kommuner og organisasjoner i Norge. Disse virksomhetene samarbeider om videreutvikling av løsningen. Friprogforeningen har på vegne av disse virksomhetene inngått avtaler med leverandører som sikrer god support og stabil drift.

Hvem passer løsningen for?
FriKomPort passer for alle organisasjoner som arrangerer kurs og opplæring. Administrasjonen av kurs forenkles betydelig! Erfaringer fra de som bruker løsningen viser at for hvert 3. kurssom publiseres, så sparer virksomheten 1 dag i redusert arbeidstid knyttet til administrasjon av påmeldinger.

frikomport

Hvordan kan FriKomPort forenkle arbeidet?
Løsningen håndterer publisering av kurs, instruktører, kommuner, lokaler og påmelding er. Ansatte / de som melder seg på får e-post ved kurspåmelding. De får også en automatisk påminnelse pr. epost når det nærmer seg kursstart . Automatisk ventelistefunksjonalitet sørger for tildeling av restplasser. Alle kursoversikter, deltakerlister m.m. kan enkelt eksporteres til Open Office, Excel og PDF. Ved å ta i bruk FriKomPort får din virksomhet tilgang til en enkel og rimelig løsning som kan settes opp for din virksomhet på få minutter.

Hvem «eier» og vedlikeholder løsningen?
FriKomPort er en Friprogramvareløsning som opprinnelig ble utviklet for Kongsbergregionen i 2006. Kongsbergregionens løsning kan ses på kompetanse.kongsbergregionen.no.

Løsningen forvaltes videreutvikles og tilbys som en skytjeneste av den ideelle organisasjonen Friprogforeningen – stiftet i 2010. Friprogforeningen har på vegne av disse virksomhetene inngått avtaler med leverandører som sikrer god support og stabil drift. FriKomport er basert på Friprogramvare og løsningen er meget rimelig å bruke!

Internasjonal oppmerksomhet!
FriKomport – og samarbeidet mellom virksomhetene som bruker den – er presentert som et vellykket prosjektet på EU-konferanser både i Spania og Frankrike.

Comments are closed.